ขอต้อนรับสู่ DEOdore' Thailand

DEOdore'

เป็นผลิตภัณฑ์แผ่นเช็ดระงับกลิ่นกายใต้วงแขนที่ผลิตขึ้นมาเพื่อปกป้องและระงับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์โดยคำนึงถึงความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เป็นหลัก DEOdore' ได้รับการยืนยันเรื่องส่วนผสมและมาตรฐานจาก อ.ย. ว่าปลอดภัย สามารถใช้และจำหน่ายได้อย่างถูกต้อง

ดังนั้นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราจึงหมดความกังวลใจได้ถึงความไม่ปลอดภัยในตัวสินค้า ทางบริษัทมีวิสัยทัศน์ในการที่จะพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพที่สูงสุดและมุ่งหวังที่จะผลิตสินค้าให้มีความหลากหลายเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้สินค้าได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยปี 2015 ทางบริษัทจะมีการเปิดตัวสินค้า DEOdore' Deodorant wipes กระดาษเปียกเช็ดใต้วงแขน เพื่อปกป้องและระงับกลิ่นกาย ได้ตลอดทั้งวัน และหลังจากนั้นทางบริษัทจะเริ่มมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆออกมาให้กับลูกค้าได้ใช้อย่างต่อเนื่อง